تعریف کاردکس کالا و کارکرد آن را در این آموزش حسابداری رایگان ببینید

حسابداران برتر توسط حسابداران برتر 8 ماه پیش

تعریف کاردکس کالا و کارکرد آن را در این آموزش حسابداری رایگان ببینید در حسابداری انبار ، ورود و خروج کالا ثبت می شود . کاردکس کالا به دو صورت کارت موجودی کالا و کارت حسابداری کالا ثبت می شود و در این قسمت از آموزش حسابداری به آن پرداخته شده است .

comment