فرودگاهو عشقه👌

توسط HRO 2 سال پیش

اینجا فرودگاه باکو در کشور آذربایجان است خودتان قضاوت کنید اگر در این فرودگاه خدای نکرده پروازها به تاخیر افتاد ناراحت میشی!؟ نه واقعا ناراحت میشی!؟

comment