کلاس مسعود فراستی در برنامه یه حبه نقد - قسمت اول

محمد حسینی توسط محمد حسینی 1 سال پیش

موضوع : اقتباس در سینما - توضیحات اولیه سینما چیست - وظایف اولیه منتقد و فیلمساز و مخاطب در سینما

comment