او هیچ چیز ندارد، نمی خواهد ثروتمند باشد، نمی خواهد مشهور باشد... اما او به فهم بالایی دست یافته است. او شاهد شادی و محبت است. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment