معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم. دیگر سمت مهم وی مدیریت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ بوده است. مرادخانی با ردیف‌های موسیقی و لحن‌های مختلف قرآنی آشنایی دارد.

comment