انتقام گیری کشتی گیر ایرانی از حریف مقابل خود

توسط ABBAS ZARRINI 7 ماه پیش

وقتی حریف با حرکت ناجوانمردانه خود سعی در تضعیف روحیه کشتی گیر ایرانی دارد اما همه چیز برعکس می شود!

comment