ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

به عنوان والدین این وظیفه ماست که درباره روابط جنسی به بچه‌هایمان آموزش بدهیم. اما ورای "صحبت،" که زیست‌شناسی و تولید مثل را پوشش می‌دهد، چیزهای خیلی بیشتری هست که می‌توانیم درباره تجربه انسانی بودن در بدن‌هایمان بگوییم. با معرفی "صحبت ۲،" سو جی جانسن به ما نشان می‌دهد چطور می‌توانیم به بچه‌هایمان یاد بدهیم به احساساتشان توجه کنند و آنها را به زبانی برای برقراری ارتباط میان امیال و احساساتشان مجهز کنند -- بدون خاموش کردن یا خفه کردن.

comment