فيلمي دردناک از سرپل ذهاب وضعیت سخت زلزله زدگان در این روزهای سرد

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 ماه پیش

فيلمي دردناک از سرپل ذهاب وضعیت سخت زلزله زدگان در این روزهای سرد

comment