برای تبلیغ یک کالا می توان جنبه های مختلف آن را برجسته کرد. اما مهم اینجاست که جنبه ای را به شکل خاص به وسیله رسانه تبلیغ کنیم که در درجه اول اهمیت قرار دارد. در این کلیپ امنیت سرنشینان خودرو به عنوان اصل اساسی برجسته شده و در کنار آن زیبایی و ابهت این خودرو نیز ناخودآگاه در ذهن می نشیند. برای دیدن ویدئوهای بیشتر به سایت آکادمی بازار www.bazaracademy.ir و کانال @bazaracademy1 مراجعه فرمایید.

comment