انسانیت و عشق😊❤️

hadi.v.1 توسط hadi.v.1 10 ماه پیش

این گوزن بزرگ زیبا، هر روز به دیدار این پیرزن تنها می آید، در مقابل با کلام مهربانانه، مقداری خوراکی و نوازش پذیرایی می شود.

comment