فلزیاب یونیزه زمین

توسط felezyabepishtaz 6 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب یونیزه زمین اینکه عده ای با استفاده از شرایط پراپ (پراب) میگویند میتوان زمین را یونیزه نموده تا بتوان با فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی بتوان حذف ذرات مزاحم نموده یا قدرت تشخیص را برای عمق زیاد افزایش داده از نظر علم عملیات جستجو یونیزه نمون زمین با ارسال ولتاژ یا نیرو یا مغناطیس بصورت انتقال به زمین باعث میگردد که ایجاد فشار نیرو به منابع پر انرژی شده و این منابع میتواند موادی چون کوارتز یا سیلیس باشد که در مقابل انرژی ایستا یا انرژی ساکن و مغناطیس خاص در مواد معدنی و منابع آزاد شده یا رها شده و موجب الوده نمودن ان محدوده از جریان انرژی ذرات مزاحم گردد که به این عمل انتقال جابجائی ذرات در اثر فشار نیرو نیز میگویند. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment