یک گروه تجسس چینی صبح امروز وارد نفتکش سانحه دیده ایرانی شده و توانستند جعبه سیاه این کشتی را پیدا کنند.

comment