پرویز پرستویی: زمانی می توانم خوب بازیگری کنم که حالم خوب باشه و حال مردم هم خوب باشه.

comment