روز مهندس مبارک

توسط MIT 2 ماه پیش

روز مهندس مبارک با شنیدن اسم «مهندس» اولین تصویری که تو ذهنتون میاد چیه؟

comment