در ویدیو 15 حالت سختی بسیار بالا بعد از بازی ذکر شده و در ضمن اسم بازی ها آورده شده تا شما هم امتحانی بکنید.

comment