وزیر کشور: نباید اقدامات برخی افراد را به همه یک جریان اجتماعی (دراویش) منتسب کنیم

شهاب توسط شهاب 4 ماه پیش

وزیر کشور: نباید اقدامات برخی افراد را به همه یک جریان اجتماعی (دراویش) منتسب کنیم

comment