ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

ویژگی های برجسته و دستاوردهای پروژه: افزایش فضای فیزیکی از 500 به 2600 متر مربع، افزایش تعداد تخت از 17 به 41 تخت، جدا سازی فضای بستری بیماران بد حال از بیماران اورژانسی ارتقای کمی و کیفی خدمات اقامتی بیمار، ایجاد محیط زیبا و آرام برای بیمار، ایجاد سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب ، استفاده از تخت بستری مجهز برای بیماران نصب سیستم احضار پرستار، یکسان سازی و استانداردهای خدمات اقامتی ، ایجاد محیطی زیبا و با نشاط برای کادر درمانی و ...

comment