ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

آموزش وسایل حمل و نقل به زبان چینی

 Ялдо توسط Ялдо 10 ماه پیش

آموزش لغات مربوط به انواع وسایل حمل و نقل به زبان چینی

comment