على ضيا از خجالت مديريت بحران حسابى دراومد!! كنار پنجره نشسته برف رو نگاه ميكنه و يه پك به قليون ...

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 11 ماه پیش

كنار پنجره نشسته برف رو نگاه ميكنه و يه پك به قليون ميزنه...

comment