زلزله: کمبود امکانات سرپل ذهاب و غرب کشور

توسط MIT 2 ماه پیش

کمبود امکانات امدادی برای آواربرداری و بیرون کشیدن افرادی که زیر آوار ماده اند در سرپل ذهاب

comment