شاهین مونگ و اعتراض به بی ثباتی بازار

marydshti توسط marydshti 11 ماه پیش

شاهین مونگ در اینستاگرام خود ویدئویی در اعتراض به گرانی های اخیر و بی ثباتی بازار ارز منتشر کرد... مسئولین عزیز یه موقع فکر نکنن من اعتراضی دارما خیر اتفاقا دارم به اسم بچه‌مون فکر می‌کنم.

comment