مصاحبه آقای محمود سبزه ای مدیر فنی استارت آپ رد کالا

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز مصاحبه آقای محمود سبزه ای مدیر فنی استارت آپ رد کالا

comment