مصاحبه آقای محمود سبزه ای مدیر فنی استارت آپ رد کالا

توسط الکام استارز 2 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز مصاحبه آقای محمود سبزه ای مدیر فنی استارت آپ رد کالا

comment