کالی یک مرد مسن است که در یک مدرسه شبانه‌روزی در دارجلینگ کار می‌کند. وقتی او برای اولین بار به هتل می‌آید متوجه می‌شود که تحت سلطه گروهی از دانشجویان پر سر و صدا است که توسط مایکل, پسر یک رهبر محلی رهبری می‌شود. کالی موفق می‌شود حرکات مایکل را به طور کامل متوقف کند که منجر به دشمنی بین این دو می‌شود. کالی پیوند نزدیکی را با انور ایجاد می کند که با آنو دختر یکی از طبیب های شهر رابطه ی عاشقانه دارد. وقتی که کالی با منگالم ملاقات می کند تا او را متقاعد کند که رابطه دخترش با انور را بپذیرد، هر دو در دام عشق می افتند. در این بین مایکل که از رابطه عاشقانه آنها مطلع می شود سعی در اذیت کردن آنها می کند که ...

comment