شرکت سازه چادری غشاء 09300093935شعبانی مجری و طراح انواع سازه چادری سقف برقی کافی شاپ،سایبان اتوماتیک محوطه،سقف تمام برقی سفره خانه،سقف تاشو فوت کورت،پوشش چادری رستوران سنتی،سقف برزنتی برقی باغ تالار،سقف تاشو حیاط خلوت،سقف برقی کافه رستوران،سقف برقی باغ،سایبان بازشونده پشت بام،سقف چادری تالار عروسی،سقف تمام برقی رستوران فرنگی،سقف برقی باغ رستوران،پوشش اتوماتیک سقف حیاط،سقف تاشو برقی سفره خانه،سقف سانروفی روفگاردن،سقف متحرک برقی ویلا،سقف تاشو سالن عروسی،سایبان حیاط رستوران،سقف برقی پشت بام،سایبان برقی بام،سقف سانروفی استخر، میباشد.

comment