دستگاه آبکاری رنگی وپاششی /آبکار ی صنعتی دستگاهی فراتر وبهتر از ابکاری سنتی 09362022208

گلد فلوک ارائه دهنده انواع خدمات و تولید وفروش دستگاه مخمل پاش-دستگاه آبکاری-فانتاکروم رنگی-دستگاه هیدروگرافیک-پودر مخمل-چسب مخمل-فیلم هیدروگرافیک-پک مواد ابکاری و........... 09362022208 مهندس حقیقی 09029236102 خانم حقیقی

comment