اجرای شکیرا در مقابل طرفداراش

توسط nassim 4 ماه پیش

شکیرا یکی از آهنگهای جدیدش را در مقابل طرفداراش اجرا می کند.

comment