اجرای شکیرا در مقابل طرفداراش

توسط nassim 2 هفته پیش

شکیرا یکی از آهنگهای جدیدش را در مقابل طرفداراش اجرا می کند.

comment