فلزیاب تصویری تعیین تصویرسه بعدی

توسط felezyabepishtaz 6 ماه پیش
علم و تکنولوژی

فلزیاب تصویری تعیین تصویرسه بعدی در کار با نرم افزار فلزیاب تصویری میتوان شرایط سه بعدی نمودن تصویر لکه رنگ را بصورت دستی انتخاب نمود و با انتخاب وضعیت کلید سه بعدی میتوان تصویر را قبل از تصویر گیری و بعد از تصویر گیری به شکل سه بعدی انتخاب نمود یا تصویر به شکل سه بعدی تغییر داده یا میتوان ابراز نمود در فلزیاب تصویری با زدن کلید سه بعدی تصویر لکه رنگ بصورت سه بعدی آشکار میگردد. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

comment