ویدیوی‌های پیشنهادی را ببینید

به گفته اداره آموزش و پرورش ایالات متحده، بیش از ۸۵ درصد پسران سیاه پوست کلاس چهارمی در خواندن ماهر نیستند. چه تجربیات خواندنی باید فرآهم کنیم تا از خوب خواندن همه بچه‌ها اطمینان حاصل کنیم؟ در یک سخنرانی که شما را درباره روش آموزش خواندن به فکر وامی‌دارد، الوین ایربی آموزگار و نویسنده چالش‌هایی که بسیاری از بچه‌های سیاه پوست برای خواندن با آن مواجه هستند را شرح می‌دهد -- و به ما می‌گوید آموزگارانی که از نظر فرهنگی شایسته هستند چه کار می‌کنند تا همه بچه‌ها به عنوان کتاب‌خوان شناخته بشوند.

comment