تصاویر هلی شات از آواربرداری زلزله کرمانشاه ..

توسط ستاره 7 روز پیش

فیلم هلی شات آواربرداری

comment