داخل گوش هامون همینقدر و حتی بیشتر کثیفه:/

توسط picopry 11 ماه پیش

EAR WAX Removal techniques Credit : ETN داخل گوش هامون همینقدر و حتی بیشتر کثیفه:/

comment