سخنان داغ رشیدپور به ریشه های یخ زده مسئولین در یخبندان های اخیر

parvane توسط parvane 2 سال پیش

🔹خروجی ۴۸ ساعت بحران برف! در کشور چه بود؟ 🔹از مردم میخواهیم وقتی برف میاد هول نشوند، هل بدهند

comment