رنگو

توسط محمد 12 ماه پیش

وقتی که کابوی در دوئل تیر خورد

comment