مفهوم فریم یکی از مفاهیم مهم در دنیای گرافیک و تصویربرداری می باشد که ما سعی کردیم در این درس مفهوم فریم را در قالب مثال های کاربردی در نرم افزارهای متعدد و عکاسی و تصویربرداری بیان کنیم به سایت ما سر بزنید MohandesMoallem.com

comment