سيد مصطفى فراهانى همراه گروه ، با نمایشی مهیج داوران و حضار در سالن را به وجد آوردند و با ۴ رای سفید به فینال قسمت ۲۴ این برنامه راه یافتند.

comment