تیزر شماره ی دو مراسم اجراخوانی گلن گری، گلن راس ... یکم تیرماه نود و هشت، سالن شماره ی یک خانه ی نمایش «مهرگان» تهران ... کارگردان : علی خطیبی ... نویسنده : دیوید مَمِت ... مترجم : امید روشن ضمیر / انتشارات نیلا ... خوانشگران : (به ترتیب ورود) : مروارید کاشیان (شلی لوین)، سعید هنرآموز (جان ویلیامسون)، لیلا عبداله ئی (رز آرونو)، المیرا مریدانی (لیزی ماس)، آیدین عظیمی (ریچارد روما)، میلاد رحیمی (جیمز لینگ)، نیما نیک انجام / کارآگاه بیلن ... ایده ی تیزر از : مروارید کاشیان

comment