طراحی سقف تیرچه بلوک، بررسی جزییات سقف تیرچه بلوک (مثل ضخامت سقف و ...) و نکات اجرایی آن به همراه دانلود دتایل اتوکد برای دریافت آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art34

comment