پل چمران کابوس خودکشی دختران اصفهانی! خودکشی مجدد دختر (این بار نافرجام)

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 2 سال پیش

خودکشی دختر جوان مجدد از بالای پل چمران که اینبار با هوشیاری شهروندان ناکام ماند

comment