تیکه گزارشگر افغانی به سانسور در صدا و سیمای ایران-قسمتهای سانسور شده بازی ایران و یمن

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 9 ماه پیش

تیکه گزارشگر افغانی به سانسور در صدا و سیمای ایران

comment