مصاحبه آقای محسن خاتمی مدیر فروش استارت آپ ترب

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای محسن خاتمی مدیر فروش استارت آپ ترب

comment