مصاحبه آقای محسن خاتمی مدیر فروش استارت آپ ترب

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای محسن خاتمی مدیر فروش استارت آپ ترب

comment