آموزش انواع سبدهای تریکو شامل: سبد نوزاد (کریر نوزاد) ،سبد کج راه سبد ستاره سبد نخودی سبد فندوقی سبد فندوقی اریب سبد گیس سبد دو گندمی پیچ دار سبد پیچ سبد اریب سبد برجسته سبد توت فرنگی آموزش لبه برگردان سبد آموزش دسته انداختن سبد آموزش لبه های تزیینی آموزش طرح انداختن روی سبد (انداختن طرح دلخواه) کار کردن با انواع کفی های چوبی و دستی برای آموزش انواع سبد های تریکوبافی با سایت امروز سلام بیایید: www.emrozsalam.ir

comment