علف کش هوروس یک علف کش بسیار فعال و موثر برای از بین بردن علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف چمنی، علف مرغ معمولی و بابونه در مزارع گندم زمستانه می باشد.هوروس را در شرایطی که پوشش علف های هرز به اندازه کافی باشد باید به کار برد چون جذب این علف کش بیشتر از طریق برگ علف های هرز می باشد.هوروس به سرعت و تنها طی گذشت چند ساعت از انجام سمپاشی می تواند رشد علف های هرز را متوقف کند. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment