(کاردرمانی در منزل، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱) -درمان کف پای صاف - "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل (متخصص فیزیوتراپی)" . وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

comment