سید خلیل عالی‌نژاد گفته: این مقام را از یک نوازنده‌ی کمانچه دوره‌گرد لک‌زبان ایلامی فراگرفته است. شعر این مقام، سروده‌ی ملامنوچهر کولیوند (لک) شاعر لک زبان الشتری است. این اجرا مربوط به موسیقی حماسی ایران و به همت محمدرضا درویشی در سال 1378 در تالار اندیشه حوزه‌ی هنری تهران می‌باشد

comment