رفتار وحشیانه رئیس اداره پست با یک مشتری

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 5 ماه پیش

رئیس یکی از اداره‌های پست چین هنگامی که با شکایت یکی از مشتریانش مبنی بر تاخیر در دریافت سفارش پستی مواجه شد به عملی وحشیانه دست زد.

comment