رفتار وحشیانه رئیس اداره پست با یک مشتری

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 11 ماه پیش

رئیس یکی از اداره‌های پست چین هنگامی که با شکایت یکی از مشتریانش مبنی بر تاخیر در دریافت سفارش پستی مواجه شد به عملی وحشیانه دست زد.

comment