شیشه ای شدن خیابانها به دلیل سرمای شدید در اردبیل! و سر خوردن خودرو ها

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 8 ماه پیش

شیشه ای شدن خیابانها به دلیل سرمای شدید در اردبیل! 🔹زنجیر چرخ یادتون نره

comment