توقف بازی توسط داور انگلیسی هنگام اذان

توسط کوروش 8 ماه پیش

توقف بازی فوتبال بخاطر پخش اذان در انگلیس توسط داور

comment