مسلسل AK-47 چگونه شلیک میکند

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 هفته پیش

در این ویدیو گرافیکی و جالب خواهید دید که مسلسل AK-47 چگونه شلیک میکند و مجدد مسلح میشود

comment