📹رهبرانقلاب: در همان اوقاتی‌که عزاداری و شعرخوانی برای امام حسین(ع) ممنوع بود؛شهريار ميگويد: بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب كه علم كند به عالم شهدای كربلا را

comment