احمد نجفی دیشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت!

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 8 ماه پیش

احمد نجفی دیشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش صورت گرفته است.

comment