احمد نجفی دیشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت!

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

احمد نجفی دیشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش صورت گرفته است.

comment