یک تیم دانشمند، که در ایستگاه فضایی بین المللی مشغول تحقیقات هستند با گونه ای از حیات مواجه می شوند که به سرعت در حال تکامل است، این گونه عجیب در حقیقت منجر به نابودی حیات در مریخ شده است، و حال این گونه مرگبار ، تهدیدی است برای کارکنان ایستگاه فضایی و البته ساکنان زمین. در پلان ببینید: https://goo.gl/DZYSGB

comment